1001 --TÜBİTAK BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI
   
GENEL BİLGİLER Yurtiçi Projelere destek verilmektedir.
  TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.
  TÜBİTAK - BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler.
  Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulamaz.
 
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR? Proje Yürütücüsü: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
 
  Proje Danışmanı: Projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Projede mevcut olan her özel konu için bir adet danışman yer alabilir.
 

Proje Bursiyeri: Yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" bursiyer olarak yer alabilirler. Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

 
PROJE SÜRESİ Proje Süresi en fazla 36 aydır.
 
PROJE BÜTÇESİ Alınması talep edilen makine-teçhizatlardan herhangi birinin toplam fiyatının, KDV ve diğer tüm vergiler dâhil (yurt dışı alım durumunda diğer masraflar dâhil) 100.000 TL’nin üzerinde olmaması gerekmektedir.
 
  2009 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir.
  İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.000 TL’den fazla olamaz.
 
BAŞVURU DÖNEMİ Yıl içinde iki kez başvuru alınır. 2009 Başvuruları kapanmıştır.
 
NASIL BAŞVURULUR? Proje başvuruları elektronik olarak alınmaya başlanmıştır. Başvurular http://ardeb1001.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilir. Başvurunun elektronik olarak sisteme girilebilmesi için proje yürütücüsünün ARBİS kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin tanımlanmış olması gerekmektedir.
 
  Basılı gönderilmesi gereken belgeler aşağıda yer alan TÜBİTAK adresine gönderilmelidir.
 
TÜBİTAK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA
  Tel: 0-312-4685300-2389/4622 (Gönderilmesi Gereken Belgeler ile İlgili Sorunlar)
  0-312-4685300-2356/1414 (Elektronik Başvuru ile İlgili Teknik Sorunlar)
  0-312-4685300-2301/1136 (Proje Ekibi ve Proje İçeriği ile İlgili Sorunlar)
  Fax: 0-312-426 92 07
  e-mail: ardeb1001@tubitak.gov.tr
 
İLGİLİ BAĞLANTI http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=367&pid=364
   
 
 
  Bu formun son güncellenme tarihi : 01.10.2009'dur.