1002 --TÜBİTAK HIZLI DESTEK PROGRAMLARI
   
GENEL BİLGİLER Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilmektedir.
  Elektronik başvurusu tamamlandıktan sonra 15 gün içerisinde ilgili belgeleri gönderilmeyen proje başvuruları geçersiz sayılmaktadır.
  TÜBİTAK - BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler.
  TÜBİTAK destekli bir "Hızlı Destek" projesinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev alan kişilerin, ikinci bir "Hızlı Destek" projesinde görev alabilmeleri için yürürlükte olan Hızlı Destek projesinin sonuçlanması gerekmektedir.
 
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR? Proje Yürütücüsü: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
 
  Proje Bursiyeri: Yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" bursiyer olarak yer alabilirler. Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
 

 

 
PROJE SÜRESİ Proje süresi en fazla 12 ay olabilir.
 
PROJE BÜTÇESİ 2009 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dâhil) yıllık 25.000 TL’dir.
 
  İstenen burs miktarları toplamı aylık 750 TL’yi geçemez.
   
 
BAŞVURU DÖNEMİ Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
 
NASIL BAŞVURULUR? Proje başvuruları elektronik olarak alınmaya başlanmıştır. Başvurular http://ardeb1002.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilir. Başvurunun elektronik olarak sisteme girilebilmesi için proje yürütücüsünün ARBİS kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin tanımlanmış olması gerekmektedir.
 
 
TÜBİTAK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA
  Tel: 0-312-4685300-2389/4622 (Gönderilmesi Gereken Belgeler ile İlgili Sorunlar)
  0-312-4685300-2356/1414 (Elektronik Başvuru ile İlgili Teknik Sorunlar)
  0-312-4685300-2301/1136 (Proje Ekibi ve Proje İçeriği ile İlgili Sorunlar)
  Fax: 0-312-426 92 07
  e-mail: ardeb1001@tubitak.gov.tr
 
İLGİLİ BAĞLANTI http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=368&pid=364&cid=9193
 
 
  Bu formun son güncellenme tarihi : 01.10.2009'dur.