1007 - TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI
   
GENEL BİLGİLER Program kapsamında kamu kuruluşları; üniversiteler, özel kuruluşlar ya da kamu Ar-Ge birimleri ile birlikte hazırladıkları proje önerileri sunulmaktadır.
  TÜBİTAK'ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar. Burs alan kişiler, TÜBİTAK'ın herhangi bir mali desteğinden yararlanamaz.
  TÜBİTAK bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler.
   
 
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR? Proje Yürütücüsü/Danışmanı/Araştırmacısı: Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.  
Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; uzmanlığı konusunda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.
 
 
 

Proje Bursiyeri: Yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" bursiyer olarak yer alabilirler. Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

 
PROJE SÜRESİ Proje Süresi en fazla 48 aydır.
   
 
PROJE BÜTÇESİ Desteklenecek projeler için bütçe üst limiti bulunmamaktadır.
   
 
BAŞVURU DÖNEMİ Başvuru dönemi her yıl TUBİTAK tarafından belirlenir, www.tubitak.gov.tr/kamu adresinden takip edilebilir.
   
 
NASIL BAŞVURULUR? İstenen tüm bilgi ve belgeler ARDEB’e elden, kargo veya posta yolu gönderilebilir. Kargo ve posta yoluyla başvurularda posta tarihinin son başvuru tarihi olması durumunda başvurular kabul edilir.
 
  İstenen tüm bilgi ve belgeler ARDEB’e elden, kargo veya posta yolu gönderilebilir. Kargo ve posta yoluyla başvurularda posta tarihinin son başvuru tarihi olması durumunda başvurular kabul edilir.
 
PROJENİN KAPSAMI TÜBİTAK Kamu Ar-Ge projelerinde “Temel Araştırma” (Bir olgunun ya da gözlenebilir bir gerçeğin temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde etmek için yapılan, görünüşte belirli bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır.
 
  “Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar-Ge)”, “Deneysel Geliştirme”, “Geliştirme Projesi”, “Teknoloji Projeleri”, “Teknolojik Açıdan Yeni veya İyileştirilmiş Ürün”, “Teknolojik Süreç Yeniliği Yapma” özellikleri yeterli projeler tercih edilmektedir.
  Temel araştırma veya durum tespiti projeleri ile altyapı kurmaya yönelik ya da büyük oranda Ar-Ge niteliği olmayan tedarik amaçlı projeler 1007 Programının kapsamı dışındadır.
 
 
TÜBİTAK İLETİŞİM BİLGİLERİ
http://www.tubitak.gov.tr/kamu
http://www.tubitak.gov.tr/kamag
  http://www.tubitak.gov.tr/1007
  e-mail: 1007-kamu@tubitak.gov.tr
 
 
 
 
İLGİLİ BAĞLANTI
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=370&pid=364
 
 
 
  Bu formun son güncellenme tarihi : 01.10.2009'dur.