AB HİBE PROGRAMLARI
   
GENEL BİLGİLER AB Hibelerinin dağılımı iki temel konudadır; Kurumsal Yapılanma ve Yatırım.
  Kurumsal Yapılanma; Türkiye'nin AB müktesebatını uygulamasına, ekonomik ve sosyal uyum konularında AB yasalarına katılımına hazırlanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
  Yatırım ayağı iki ayrı şekilde uygulanmaktadır. Birincisi; müktesebata uyumu sağlamak için ihtiyaç duyulan düzenleyici altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesi için gerekli yatırımlardır.
  İkinci olarak ise; destek programının bir bölümü, Türkiye'deki bölgesel eşitsizlikleri ve Türkiye'nin Milli Gelir seviyesi ile AB'nin ortalama geliri arasındaki farklılığı hesaba katarak ekonomik ve sosyal uyuma yönelik yatırımlara yönlendirilecektir.
   
 
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR?

Proje özelinde değişmektedir.

 
PROJE SÜRESİ Proje özelinde değişmektedir.
 
PROJE BÜTÇESİ Proje özelinde değişmektedir.
  Çoğu zaman AB bütçesinin tamamını karşılamamaktadır. Bir kısmının kurum payı olarak temin edilmesini beklemektedir.
   
 
BAŞVURU DÖNEMİ Proje özelinde değişmektedir.
  www.mfib.gov.tr adresinden takip edilmelidir.
   
 
NASIL BAŞVURULUR? www.mfib.gov.tr adresinden çağrı duyurusu ve gerekli belgeler temin edilebilir.
   
 
PROJENİN KAPSAMI AB projelerinin amacı; Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin hızlandırılmasına yardımcı olmaktır. Bu bağlamda Lisbon Stratejisi çerçevesinde gelişime destek olunmakta, proje alanları çağrı özelinde değişmektedir.
 
 
MFIB İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Eskişehir Yolu 4.Km. 2.Cad. (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok 06580 Söğütözü/Ankara
 
Tel: 0 312 295 49 00
 
Fax: 0 312 286 70 72
 
e-mail: cfcu_info@cfcu.gov.tr
 
 
İLGİLİ BAĞLANTI
http://www.mfib.gov.tr/index.php?lng=tr
 
 
  Bu formun son güncellenme tarihi : 01.10.2009'dur.