COST - TÜBİTAK BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ
   
GENEL BİLGİLER COST, ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur.
 
  COST üyelerinin her biri araştırma aksiyonu önerebilir.
  Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
  Ülkemizin katılmadığı ve yürürlükte olan bir COST aksiyonuna sonradan katılmak isteyen ancak, sözkonusu aksiyonla ilgili TÜBİTAK destekli ve hâlihazırda yürürlükte projesi olmayan Türk bilim insanlarının projelerini, ilgili COST aksiyonuna ait Ortak Niyet Beyanı (Memorandum of Understanding-MoU) doğrultusunda, TÜBİTAK proje öneri formunu doldurarak düzenlemeleri gerekmektedir.
  Yeni bir COST aksiyonu ön başvurusu için (preliminary proposals)  en az 5 farklı COST üyesi ülkeden araştırmacılar bir araya gelerek  (biri öneri sahibi-proposer, diğerleri öneri ortağı-participant) yeni bir COST aksiyonu önerisinde bulunmalıdır. Başvurular on-line olarak Brüksel’deki COST Ofise yapılmaktadır.
  Aksiyonlar kapsamında araştırma projeleri ulusal katkılarla finanse edilir.
  İşbirliği, ulusal projelerin koordinasyonunu esas alan "concerted action" olarak anılan projeler vasıtasıyla gerçekleştirilir.
   
 
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR? Proje Yürütücüsü/Danışmanı/Araştırmacısı: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
 
 

Proje Bursiyeri: Yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" bursiyer olarak yer alabilirler. Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

 
PROJE SÜRESİ Proje Süresi en fazla 36 aydır.
 
PROJE BÜTÇESİ Burs miktarları toplamı aylık 4.000 TL’den fazla olamaz.
  Koordinasyon ve ilgili masraflar (toplantı katılım masrafları) sadece COST’ un bütçesinden karşılanırken, araştırma faaliyetlerinin bütçesi Ulusal Fonlama Kuruluşları (Türkiye’de TÜBİTAK) tarafından karşılanmaktadır.
  COST projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.
  Alınması talep edilen makine-teçhizatlardan herhangi birinin toplam fiyatının, tüm vergiler ve KDV dâhil 100.000 YTL’nin üzerinde olmaması gerekmektedir.
COST Aksiyon bütçesinden; Aksiyon Yönetim Komitesi (MC) toplantıları, Bilimsel çalıştay ve seminerler, Kısa süreli bilimsel ziyaretler, Kurslar ve araştırma konferansları, Yayım için maddi destekler sağlanmaktadır.
2009 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir. İstenen yıllık destek miktarı bu tutarı geçemez.
 
BAŞVURU DÖNEMİ Yıl içerisinde herhangi bir zaman başvuru yapılabilir.
  Katılmak istenen aksiyonun başlangıç ve bitiş tarihlerine göre değişmektedir.
 
NASIL BAŞVURULUR? TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne kargo veya posta yolu ile başvuru yapılabilir. Elden yapılacak proje başvurularının da, TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.
 
  Yeni bir COST aksiyonu ön başvurusu için (preliminary proposals)  en az 5 farklı COST üyesi ülkeden araştırmacılar bir araya gelerek  (biri öneri sahibi-proposer, diğerleri öneri ortağı-participant) yeni bir COST aksiyonu önerisinde bulunmalıdır. Başvurular on-line olarak Brüksel’deki COST Ofise yapılmaktadır.
 
PROJENİN KAPSAMI Biyomedikal ve Moleküler Biyobilimler, Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojiler, Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi, Gıda ve Tarım, Ormanlar, Ürünleri ve Hizmetleri, Bireyler, Toplum, Kültür ve Sağlık, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Malzemeler, Fizik ve Nanobilimler, Ulaştırma ve Şehir Gelişimi alanlarında proje yapılabilir.
 
 
 
TÜBİTAK İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: TÜBİTAK Uluslar arası İlişkiler Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA
 
Tel: 0-312-427 50 39
 
Fax: 0-312-427 74 83
 
e-mail: uidb@tubitak.gov.tr
 
 
İLGİLİ BAĞLANTI
COST aksiyonlarının MoU’ları aşağıda belirtilen internet adresinden temin edilebilir: http://www.cost.esf.org
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=1139&pid=491&cid=12871
 
 
 
 
  Bu formun son güncellenme tarihi : 01.10.2009'dur.