FP7- YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI
   
GENEL BİLGİLER FP7 Destekleri; AB'yi her alanda küresel lider yapmayı amaçlamaktadır.
  Bilimsel araştırma ve teknolojiyi geliştirme kapasitesinin arttırılması, sosyal ve ekonomik kalkınmayı saplamaya yönelik projeleri destekler.
  Bütçesi 53 milyar € 'nun üzerindedir.
  En az doktora derecesine sahip tüm araştırmacılar faydalanabilmektedir.
  Çok çeşitli proje türleri bulunmaktadır. Detaylı bilgi için web sitemizin FP7 sayfasını ziyaret ediniz.
  Projeler değerlendirilirken gözönünde tutulan temel kriterler; bilimsel ve teknolojik kalitesi, uygulanabilirliği ve etki alanının genişliğidir.
  Projelere koordinatör veya ortak olarak katılınabilir.
   
 
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR? Üye ülkeler, Aday ülkeler, Asosye Ülkeler ve Uluslar arası İşbirliği Hedef Ülkeri projede yer alabilir.
 

Çerçeve Programları’na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları’na katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ’lerin de başvuruları teşvik edilecektir.

 
PROJE SÜRESİ Proje türüne göre farklılık göstermekte olup, birkaç aydan 5 yıla kadar uzayabilir.
 
PROJE BÜTÇESİ AB Kmisyonu belli proje türleri için belli oranlarda destek miktarları belirlemiştir.
  Her çağrının minimum ve maximum bütçesi değişiklik göstermektedir. Cordis'ten takip edilmelidir.
  Komisyonun bütçeyi destekleme oranları masraf türüne göre farklılık göstermektedir.
   
 
BAŞVURU DÖNEMİ 2009-2010 yılı çağrıları açıktır. Aşağıdaki adreslerde görülebilir.
  Her yıl bir kez yayınlanır. www.fp7.org.tr adresi takip edilmelidir.
 
NASIL BAŞVURULUR? www.fp7.org ve http://cordis.europa.eu/fp7/calls adresleri takip edilmelidir.
  Herhangi bir işbirliği ya da konsorsiyum şartı aranmamaktadır.
 
PROJENİN KAPSAMI Bilimsel alanda herhangi bir kısıt yoktur.
  Araştırma güdümlü, bilimsel takımlar tarafından yönetilen, mevcut paradigmaların sınırında ya da ötesinde ve mükemmeliyet odaklı projeler desteklenmektedir.
 
 
TÜBİTAK İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: TÜBİTAK Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA
 
Tel: 0-312-427 23 02
 
Fax: 0-312-427 40 24
 
e-mail: info@fp7.org.tr
 
 
İLGİLİ BAĞLANTI
http://www.fp7.org.tr/home.do
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rs
 
 
  Bu formun son güncellenme tarihi : 01.10.2009'dur.