SAN-TEZ - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ
   
GENEL BİLGİLER Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
 
  San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın, temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir.
   
 
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilir.

 
PROJE SÜRESİ Proje Süresi en fazla 36 aydır.
 
PROJE BÜTÇESİ Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.
 
  Proje toplam bütçesine dâhil edilecek personel ödemesi ve telif ücretleri, Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen miktarlar çerçevesinde hesaplanacaktır. Bunun dışında bir ödeme yapılmak isteniyorsa bu ayrıca belirtilecek, ancak proje bütçesine dâhil edilmeyecektir.
  Proje bütçesi, proje kapsamında alınması öngörülen makine-donanım toplam tutarı, toplam proje bedelinin %65'ini geçmeyecek şekilde planlanacaktır.
   
 
BAŞVURU DÖNEMİ Proje önerisi başvuru dönemleri her yıl Genel Müdürlük tarafından yayımlanan San-Tez Proje Başvuru Dokümanında ilan edilir.
 
  SAN-TEZ Projelerinin 2009 yılı başvuru alımı sona ermiştir.
   
 
NASIL BAŞVURULUR? Bu programdan yararlanmak isteyen üniversite ve kuruluş, San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde hazırlanmış projesini, biri ıslak imzalı, 2 kopya halinde hazırlayarak Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğe teslim eder.
   
 
PROJENİN KAPSAMI San-Tez kapsamında yapılacak değerlendirmede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarına yönelik projelere öncelik verilecektir.
 
  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu: http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=468&pid=468
 
 
SANAYİ BAKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km. 06100, ANKARA
 
Tel: 0 (312) 219 40 34 -37
 
Fax: 0 (312) 219 40 26-219 40 38
 
e-mail: santez@sanayi.gov.tr
 
 
İLGİLİ BAĞLANTI
http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3090
 
 
  Bu formun son güncellenme tarihi : 01.10.2009'dur.