Araştırıcı Özgeçmiş Bankası

"APGEM hizmetlerinden faydalanabilmek, Akademik Performans Sistemine proje, yayın ve bilimsel aktivite eklemek için Yeni Kayıt seçeneğini kullanarak Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıt olabilirsiniz."

"APGEM Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıtlı iseniz Araştırıcı Özgeçmişi Düzenleme seçeneğini kullanarak güncelleme yapabilirsiniz."


Yayın Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine yayınlarınızı eklemek için Yeni Yayın Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Yayınlarınızda düzenleme yapmak için Yayınlarımı Görüntüle seçeneğini kullanabilirsiniz. "


Proje Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine projelerinizi eklemek için Yeni Proje Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Proje bilgilerinizde düzenleme yapmak için Proje Durumu Güncelleme seçeneğini kullanabilirsiniz."


Bilimsel Aktivite Takip Mrkz

"Akademik Performans Sistemine bilimsel aktivitelerinizi eklemek için bu modülü kullanabilirsiniz. (Yakında...)"


  • Yeni Bilimsel Aktivite Ekle
  • Bilimsel Aktivite Güncelleme

Kütüphane

"Çalışma alanına yönelik anahtar kelimelerle konu uzmanı aramak için Uzman Arama seçeneğini,

Yazar adı ve Yayın adına göre yayın aramak için Yayın Arama seçeneğini,

Proje temsilcisi ismi, proje adı ve proje kaynağına göre proje aramak için Proje Arama seçeneğini kullanabilirsiniz."


En Çok Başvurulan Projeler

"En çok başvurulan projelere ait bilgileri bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Faydalı Linkler

"Projelerle ilgili dış bağlantılara bu bölümden erişebilirsiniz."

Sıkça Sorulan Sorular

"Projelerle ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Site Haritası

"Site Haritası"


CV - Formlar

"CV örnekleri ve APGEM yazılı başvurularda kullanılan formlar."

Önemli Not: Online başvurulara (örn. Proje Takip Formu) ait formlar bu bölümde değildir.


Duyuru

"APGEM duyuru arşivi"


İletişim

"APGEM İletişim Bilgileri"Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için 6963 numaralı telefonu arayarak veya inancsoylu@akdeniz.edu.tr e-posta adresinden İnanç Soylu ile irtibata geçebilirsiniz.
 
Şablon
BAKA 2012 Mali Destek Programı Duyurusu


Mali destek çağrısında üç farklı konuda proje başvurusu kabul edilecektir.
Bunlardan ilki,


1) Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programı
Bu program ile bölgede faaliyet gösteren işletmelerin; yenilikçi teknolojileri kullanımlarının desteklenmesi, katma değeri yüksek ürünler üretmeleri, markalaşmaları, pazarlama ağlarının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası alanda rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmektedir.
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000-TL’dir. Söz konusu kaynağın 4.900.000-TL’lik kısmı kar amacı güden işletmelere, 2.100.000-TL’lik kısmı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik projelerde kullandırılacaktır.
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 100.000-TL
Azami tutar: 400.000-TL
Program kapsamında sağlanacak hiç bir destek, proje toplam uygun maliyetinin;
Kar amacı güden işletmeler için % 25’inden az ve % 50’sinden fazla,
Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar için % 25’inden az; % 80’inden fazla olamaz.


Başvuru rehberi için tıklayınız...

2) Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Bu programın amacı, Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki KOBİ'ler ile kamu kurum ve kuruluşlarının tarıma dayalı sanayi sektörlerine yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla rekabet gücü kazanmaları, yurtiçi/yurtdışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınarak bölgenin istihdam gücünün artırılmasıdır.
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.500.000-TL’dir. Söz konusu kaynağın 4.550.000-TL’lik kısmı kar amacı güden işletmelere, 1.950.000 TL’lik kısmı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik projelerde kullandırılacaktır. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır.
Asgari tutar: 75.000-TL
Azami tutar: 400.000-TL
Program kapsamında sağlanacak hiç bir destek, proje toplam uygun maliyetinin;
Kar amacı güden işletmeler için % 25’inden az ve % 50’sinden fazla,
Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar için % 25’inden az; % 80’inden fazla olamaz.


Başvuru rehberi için tıklayınız... 

3) Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.500.000-TL’dir. Söz konusu kaynağın 4.550.000-TL’lik kısmı kar amacı güden işletmelere, 1.950.000 TL’lik kısmı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik projelerde kullandırılacaktır.
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 75.000-TL
Azami tutar: 400.000-TL
Program kapsamında sağlanacak hiçbir destek, proje toplam uygun maliyetinin;
Kar amacı güden işletmeler için % 25’inden az ve % 50’sinden fazla,
Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar için % 25’inden az; % 80’inden fazla olamaz.


Başvuru rehberi için tıklayınız...


Konuyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.