Araştırıcı Özgeçmiş Bankası

"APGEM hizmetlerinden faydalanabilmek, Akademik Performans Sistemine proje, yayın ve bilimsel aktivite eklemek için Yeni Kayıt seçeneğini kullanarak Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıt olabilirsiniz."

"APGEM Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıtlı iseniz Araştırıcı Özgeçmişi Düzenleme seçeneğini kullanarak güncelleme yapabilirsiniz."


Yayın Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine yayınlarınızı eklemek için Yeni Yayın Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Yayınlarınızda düzenleme yapmak için Yayınlarımı Görüntüle seçeneğini kullanabilirsiniz. "


Proje Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine projelerinizi eklemek için Yeni Proje Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Proje bilgilerinizde düzenleme yapmak için Proje Durumu Güncelleme seçeneğini kullanabilirsiniz."


Bilimsel Aktivite Takip Mrkz

"Akademik Performans Sistemine bilimsel aktivitelerinizi eklemek için bu modülü kullanabilirsiniz. (Yakında...)"


  • Yeni Bilimsel Aktivite Ekle
  • Bilimsel Aktivite Güncelleme

Kütüphane

"Çalışma alanına yönelik anahtar kelimelerle konu uzmanı aramak için Uzman Arama seçeneğini,

Yazar adı ve Yayın adına göre yayın aramak için Yayın Arama seçeneğini,

Proje temsilcisi ismi, proje adı ve proje kaynağına göre proje aramak için Proje Arama seçeneğini kullanabilirsiniz."


En Çok Başvurulan Projeler

"En çok başvurulan projelere ait bilgileri bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Faydalı Linkler

"Projelerle ilgili dış bağlantılara bu bölümden erişebilirsiniz."

Sıkça Sorulan Sorular

"Projelerle ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Site Haritası

"Site Haritası"


CV - Formlar

"CV örnekleri ve APGEM yazılı başvurularda kullanılan formlar."

Önemli Not: Online başvurulara (örn. Proje Takip Formu) ait formlar bu bölümde değildir.


Duyuru

"APGEM duyuru arşivi"


İletişim

"APGEM İletişim Bilgileri"Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için 6963 numaralı telefonu arayarak veya inancsoylu@akdeniz.edu.tr e-posta adresinden İnanç Soylu ile irtibata geçebilirsiniz.
 
Şablon
TÜBİTAK - 1001

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

GENEL BİLGİLER
Yurtiçi Projelere destek verilmektedir.
TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.
TÜBİTAK - BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler.
Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulamaz.
 
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR?
Proje Yürütücüsü: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
Proje Danışmanı: Projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Projede görev alacak danışman sayısı, ilgili projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

Proje Bursiyeri: Yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" bursiyer olarak yer alabilirler.

Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

 
PROJE SÜRESİ
Proje Süresi en fazla 36 aydır.
 
PROJE BÜTÇESİ
2012 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir.
İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz.
Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
 
BAŞVURU DÖNEMİ
2012 yılı için, son başvuru tarihleri:

I. Dönem:  2 Mart 2012
II. Dönem: 7 Eylül 2012

 
NASIL BAŞVURULUR?

Proje başvuruları elektronik olarak alınmaktadır. Başvurular http://ardeb1001.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilir.

Basılı gönderilmesi gereken belgeler aşağıda yer alan TÜBİTAK adresine gönderilmelidir.

 
TÜBİTAK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA

Tel: 0-312-4685300-2389/4622 (Gönderilmesi Gereken Belgeler ile İlgili Sorunlar)

 0-312-4685300-2356/1453 (Elektronik Başvuru ile İlgili Teknik Sorunlar)

 0-312-4685300-1136/2301 (Proje Ekibi ve Proje İçeriği ile İlgili Sorunlar)

0-312-4685300-1174/1177 (Bütçelendirme ve Bütçe Tablosu ile İlgili Sorunlar)

Fax: 0-312-426 92 07
e-mail: ardeb1001@tubitak.gov.tr
 
İLGİLİ BAĞLANTI
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=367&pid=364
 
 
 
Bu formun son güncellenme tarihi : 01.04.2012