Araştırıcı Özgeçmiş Bankası

"APGEM hizmetlerinden faydalanabilmek, Akademik Performans Sistemine proje, yayın ve bilimsel aktivite eklemek için Yeni Kayıt seçeneğini kullanarak Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıt olabilirsiniz."

"APGEM Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıtlı iseniz Araştırıcı Özgeçmişi Düzenleme seçeneğini kullanarak güncelleme yapabilirsiniz."


Yayın Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine yayınlarınızı eklemek için Yeni Yayın Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Yayınlarınızda düzenleme yapmak için Yayınlarımı Görüntüle seçeneğini kullanabilirsiniz. "


Proje Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine projelerinizi eklemek için Yeni Proje Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Proje bilgilerinizde düzenleme yapmak için Proje Durumu Güncelleme seçeneğini kullanabilirsiniz."


Bilimsel Aktivite Takip Mrkz

"Akademik Performans Sistemine bilimsel aktivitelerinizi eklemek için bu modülü kullanabilirsiniz. (Yakında...)"


 • Yeni Bilimsel Aktivite Ekle
 • Bilimsel Aktivite Güncelleme

Kütüphane

"Çalışma alanına yönelik anahtar kelimelerle konu uzmanı aramak için Uzman Arama seçeneğini,

Yazar adı ve Yayın adına göre yayın aramak için Yayın Arama seçeneğini,

Proje temsilcisi ismi, proje adı ve proje kaynağına göre proje aramak için Proje Arama seçeneğini kullanabilirsiniz."


En Çok Başvurulan Projeler

"En çok başvurulan projelere ait bilgileri bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Faydalı Linkler

"Projelerle ilgili dış bağlantılara bu bölümden erişebilirsiniz."

Sıkça Sorulan Sorular

"Projelerle ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Site Haritası

"Site Haritası"


CV - Formlar

"CV örnekleri ve APGEM yazılı başvurularda kullanılan formlar."

Önemli Not: Online başvurulara (örn. Proje Takip Formu) ait formlar bu bölümde değildir.


Duyuru

"APGEM duyuru arşivi"


İletişim

"APGEM İletişim Bilgileri"Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için 6963 numaralı telefonu arayarak veya inancsoylu@akdeniz.edu.tr e-posta adresinden İnanç Soylu ile irtibata geçebilirsiniz.
 
Şablon
Hakkımızda

Kuruluş, Amaç ve Hedefler

Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (APGEM), üniversitemizin bilimsel bilgi birikimini, bir proje fikri olan tüm kurum ve kuruluşlarla buluşturma amacıyla kurulmuştur. Kuruluş Yönetmeliği, 06.04.2010 tarihinde 27544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. APGEM, iç ve dış kaynaklı proje hazırlama ve uygulama kapasitesini geliştirecek faaliyetler ve eğitim çalışmalarında bulunarak, başta Akdeniz Üniversitesi olmak üzere bölge, ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm taleplere cevap vermeyi ve böylece sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişim sürecine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Yönetim ve Organizasyon

Yönetmelik

Şablon
Hizmetlerimiz

1. PROJE HİZMETLERİ

APGEM’in proje hizmetleri kapsamında sağladığı tüm faaliyetler için hizmet alan tarafların da onayına dayalı Hizmet Protokolü düzenlenir ve sunulan hizmet çeşidine göre değişken olmak üzere her yıl APGEM Yönetim Kurulu’nca Hizmet Bedeli Çizelgesi belirlenir ve ilan edilir.

1.1. Proje geliştirme

Fikir aşamasından proje teklifinin sunumuna kadar olan süreçte, APGEM’in uzmanlarınca; bilimsel altyapının oluşturulması, ekibin kurulması, toplantıların organize edilmesi, proje metninin Türkçe veya yabancı bir dilde yazılması ve proje dosyasının eksiksiz hazırlanması dahil gerekli tüm hizmetler bir arada sunulmaktadır.

 • Türkçe Proje Teklifi Hazırlanması ve Sunumu
 • Yabancı Dilde Proje Teklifi Hazırlanması ve Sunumu

1.2. Proje yönetimi, koordinasyonu ve ortaklığı

1.2.1. Proje ekibinin oluşturulması, yönetim ve koordinasyon 

Yönetim ve Koordinasyon, proje fikri ile APGEM’e başvuruda bulunan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel teşebbüs ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar için; proje geliştirilmesi, uygun proje ekibinin oluşturulması,  projenin yürütülmesi, yönetilmesi ve koordine edilmesi hizmetlerini kapsar. Bu amaçla, APGEM Müdürü veya APGEM’in uygun gördüğü diğer uzman(lar) (tercihen Araştırmacı Özgeçmiş Bankası’ndan seçilen) atanarak projenin iş planına uygun olarak ilerlemesi sağlanır.

1.2.2. Proje ortaklığı

APGEM’in bir üniversite birimi olarak herhangi bir projede proje ortağı olması ve aktif olarak görev üstlenmesi; projenin yapılabilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenirliliğini arttırır. Projelere ortak olarak katılım, APGEM’in proje yönetim ekibinde veya projenin iş paket(ler)inde rol alması aracılığıyla sağlanır.

1.3. Proje danışmanlığı

1.3.1. Proje hazırlama danışmanlığı

APGEM, talep halinde, hazırlık sürecindeki tüm projelere, fon kaynağının ilan edilmiş olan “proje hazırlama rehberi” ilkelerine göre hazırlanması konusunda başvuru yapılacak sürece kadar danışmanlık desteği sağlar.

1.3.2 Proje yönetim danışmanlığı

APGEM birim olarak, projenin yönetilmesi sürecinde proje yürütücüsü ve ekibineproje süreçleriyle ilgili her konuda proje süresince danışmanlık hizmeti sunar. Projenin, fon kaynağı kurallarına göre teknik ve mali raporlarının hazırlanmasına yardımcı olur ve gerektiği durumda projenin temsilini üstlenir. APGEM’in sorumlulukları, ortak hazırlanan bir protokol ile belirlenir.

Proje danışmanlığı görevi; kurumsal olarak doğrudan APGEM yönetimince üstlenileceği gibi, bireysel olarak APGEM birimi içerisinden veya Araştırıcı Özgeçmiş Bankası’ndan uygun görülen bir proje uzmanın yine APGEM tarafından görevlendirilmesi yoluyla da yürütülebilir.

1.4 Proje editörlüğü

APGEM; bireysel veya kurumsal ölçekte, Türkçe veya diğer dillerde taslak veya tam metin şeklinde yazılmış tüm projelerin, fon kaynağının teknik ve mali kurallarına uygun halegetirilmesi hizmetini sağlar.

 • Formata Uygun Olmayan Projelerin Düzeltilmesi: Eğer proje taslağı, fon kaynağının formatlarına uygun olarak hazırlanmamışsa, talep halinde proje teklifi formata göre yeniden düzenlenir.
 • Formata Uygun Olan Projelerin Düzeltilmesi: Fon kaynağının formatına uygun olarak hazırlanan proje taslakları başvuruya hazır hale getirilir.

1.5 Proje destek uygulamaları

 • Proje fikri sahibi kuruluşların talep etmeleri halinde; veri tabanı sistemleri oluşturulması,
 • Diğer çevrimiçi sistem kurulumları,
 • Başta sosyo-ekonomik tabanlı olmak üzere her türlü anket uygulamaları ve analizler

1.6 Bağlantı ve işbirliği geliştirme

APGEM, belirli bir fon kaynağına yönelik proje fikri olan kurumlarla, projenin hazırlanması ve yürütülmesinde işbirliği yapmak istedikleri kuruluşları (ortak, iştirakçi, tedarikçi, alt yüklenici, sponsor) araştırır, bağlantı sağlar ve proje fikri sahibi olan kurumların istekleri doğrultusunda bu kuruluşları projeye dâhil eder. 
APGEM bu hizmet karşılığı bir iletişim raporu hazırlar. Gerektiği takdirde toplantılar düzenler ve çalışma grupları oluşturur. Bu çalışmaların sonucunda proje fikri sahibi kurum ile işbirliği yapılacak kuruluşlar arasında gerekli protokolleri hazırlar ve fon kaynağı kurallarına göre yürütülmesi için gerekli denetleme ve koordinasyon hizmeti sağlar.

 • Yurt içi protokol çalışması 
 • Yurt dışı protokol çalışması

2. BİLİMSEL TOPLANTI ORGANİZASYONU VE MODERATÖRLÜK

2.1 Bilimsel toplantı organizasyonu

APGEM; sivil toplum kuruluşları, Üniversite Birimleri veya üniversite dışındaki kurum ve kuruluşların proje yazma, uygulama ve değerlendirme kapasitesini geliştirecek akademik temelli çalıştay, panel, kongre, seminer, sempozyum, arama konferansı, diğer grup çalışmaları ve bilimsel toplantıların organizasyonlarını tüm yönleriyle doğrudan kendisi gerçekleştirir veya sadece organizasyonunu sağlar.

2.2 Moderatörlük hizmeti ve moderatörlük eğitimi

APGEM; projelerde, arama konferansı, çalıştay SWOT analizi gibi diğer bilimsel değerlendirme süreçlerinde tüm Moderatörlük hizmetlerini sağlar veya sadece Moderatörlük Yöntemi konusunda eğitimler vererek katılım belgesi veya sertifika gibi belgeler düzenler.

3. PROJE ATÖLYESİ VE PROJE EĞİTİMLERİ

APGEM, uygulamaya yönelik bilgilerin verileceği bir platformda katılımcıların; proje fikri oluşturma, farklı fonlara yönelik proje başvuru formu ve eklerini hazırlama ve projelerin mali ve teknik uygulama prensipleri konularında bilgi sahibi olmalarını hedefler.

APGEM “Proje Atölyesi” kapsamında açılacak eğitimler; öğrencileri (lisans), genç (lisansüstü) ve yetişkin akademisyenleri, STK personeli, kamu ve özel sektör personeli gibi hedef grupları kapsar. 
Hedef gruba göre farklı olacak şekilde organize edilen proje eğitim konuları talebe bağlı olarak; AB projeleri, TÜBİTAK projeleri, kalkınma ajansı projeleri, KOSGEB projeleri, tez projeleri(YL, DR, BAP, Mezuniyet) vegenel proje hazırlama tekniği konularında gerçekleştirilir.

Eğitim şekilleri, katılım tercihine göre “Seminer” ve/veya “Atölye Çalışması” şeklinde uygulanır. 

4. ÖĞRENCİ STAJ UYGULAMASI

4.1. Eğitim dönemi, “gönüllü stajyer öğrenci” uygulaması

APGEM, yürütülen projelerde ve proje atölyesi faaliyetlerinde öğrencilerin deneyim kazanması amacıyla“Gönüllü Stajyer Öğrenci”uygulaması yürütür. Öğrencilere, bir eğitim dönemi içerisinde haftada 3 saat ve toplamda 40 saat olmak üzere merkez tarafından veya üniversitemizin diğer uzmanlarınca kendi birimlerinde yürütmekte oldukları proje faaliyetlerinde görev verilir. Dönem sonunda, performans değerlendirmesi sonucu başarılı bulunan öğrenciler “APGEM Gönüllü Stajyer Belgesi” almaya hak kazanır.

4.2. Yaz dönemi, “stajyer öğrenci” uygulaması

Stajyer öğrenci uygulamasının eğitim dönemi dışında gerçekleştirilmesidir.

5. AKADEMİK PERFORMANS İZLEME SİSTEMLERİ

Akademik Performans İzleme Sistemi; Akdeniz Üniversitesi akademik birimlerinin bilimsel üretim ve bilgiyi toplum yararına sunma konusundaki performansını ölçmek ve Akdeniz Üniversitesi’ni daha ileriye taşımak amacıyla birimler tarafından yapılan proje, yayın ve bilimsel aktiviteler kapsamındaki çalışma kayıtlarının tutulduğu bir sistemdir. 
Bu kapsamda; Proje Takip Sistemi, Yayın Takip Sistemi, Bilimsel Aktivite Takip Sistemi,  Araştırıcı Özgeçmiş Bankası, E-Kütüphane şeklinde 5 ayrı veri tabanı vardır.

5.1.  Araştırıcı Özgeçmiş Bankası (AÖB)

APGEM Araştırıcı Özgeçmiş Bankası; özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin ve diğer kamu birimlerinin akademik bilgi ile buluşmasını sağlamak, ilgili kesimlere üniversitemizin Ar-Ge yeteneklerini duyurmak, birlikte yeni projeler geliştirmek, mevcut proje fikrine en uygun ekibin kurulmasını koordine etmek ve akademisyenlerin APGEM hizmetlerinden faydalanabilmelerini amaçlar.

Bu kapsamda, araştırma talebine uygun uzmana ulaşabilmek amacıyla, akademisyen ve diğer proje uzmanlarının uzmanlık alanlarını tanımlayıcı bilgilere yer verilir. Bunlar; genel, akademik, eğitim ve işyeri bilgileridir.

AÖB kapsamında toplanan veriler, uzman ortak araştırıcı arayan iç ve dış paydaşların hizmetinesunulur. Bu amaçla APGEM Kütüphane hizmetinden yararlanılabilir.   

5.2.  Proje Takip Sistemi (PTS)

APGEM, PTS kapsamında, akademisyenlerin tüm projelerine ait bilgileri veri tabanında saklar. Tüm işlemlerin elektronik olarak gerçekleştirildiği bu sistemden elde edilen veriler üniversitenin tüm akademik birimlerine ve talep halinde dış paydaşlara veri kaynağı olarak sunulur. PTS verileri ile üniversite geneli, fakülte, bölüm veya akademisyen bazında proje performansı belirlenir.

Üniversitemizde yürütülmekte olan tüm projelere uygun anahtar kelimeler yardımıyla ulaşmak için APGEM Kütüphane hizmetinden yararlanılabilir.  

5.3.  Yayın Takip Sistemi (YTS)

APGEM, YTS kapsamında, akademisyenlerin tüm ulusal ve uluslararası indekslerde taranan yayınlarına ait bilgileri veri tabanında saklar. Tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirildiği bu sistemden elde edilen veriler, üniversitenin tüm akademik birimlerine ve talep halinde dış paydaşlara veri kaynağı olarak sunulur. YTS verileri ile üniversite geneli, fakülte, bölüm veya akademisyen bazında yayın performansı belirlenir. 

Üniversitemizin tüm akademik yayınlarına uygun anahtar kelimeler yardımıyla ulaşmak için APGEM Kütüphane hizmetinden yararlanılabilir. 

5.4.  Bilimsel Aktivite Takip Sistemi (BATS)

APGEM, BATS kapsamında akademisyenlerin; konferans, sempozyum, çalıştay gibi tüm bilimsel aktivitelerine ait bilgileri veri tabanında saklar ve bu veriler bilimsel aktivite performansı belirlemede kullanılır.

5.5.   APGEM Kütüphane

APGEM Kütüphanesi kapsamında; uzmanlık alanlarına göre üniversitemiz akademisyenleri, üniversitemiz akademisyenlerince ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış bilimsel yayınları ve tamamlanmış ya da devam etmekte olan tüm projeler yer almaktadır. 
Kütüphane, gerek üniversite içerisinden ve gerekse dışarıdan gelen tüm akademisyen, yayın ve proje aramaları için veri tabanı niteliğindedir. Ulusal ve uluslararası ölçekte ortak akademik çalışmalar yapılabilmesi için doğru uzmanlarla buluşma çabalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

5.5.1.  Uzman arama

APGEM Kütüphanesinden, çalışma alanına ilişkin anahtar kelimeler kullanmak yoluyla, konuyla ilgili yayın ve proje yapmış ya da yapmakta olan uzmanlara ulaşılabilir. Sorgulama ile uzmanın iletişim bilgileri ve uzmanlık alanları elde edilir.

5.5.2.  Yayın arama

APGEM Kütüphanesinden, aranan yayına ilişkin ilişkin anahtar kelimeler kullanmak yoluyla, konuyla ilgili yayınlara ve yayınlarla ilgili ayrıntılı bilgilere ve yazarına ulaşılabilir.

5.5.3.  Proje arama

APGEM Kütüphanesinden, aranan projeye ilişkin ilişkin anahtar kelimeler kullanmak yoluyla, konuyla ilgili projelere ve projelerle ilgili ayrıntılı bilgilere ve projedeki görevlere ulaşılabilir.