Araştırıcı Özgeçmiş Bankası

"APGEM hizmetlerinden faydalanabilmek, Akademik Performans Sistemine proje, yayın ve bilimsel aktivite eklemek için Yeni Kayıt seçeneğini kullanarak Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıt olabilirsiniz."

"APGEM Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıtlı iseniz Araştırıcı Özgeçmişi Düzenleme seçeneğini kullanarak güncelleme yapabilirsiniz."


Yayın Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine yayınlarınızı eklemek için Yeni Yayın Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Yayınlarınızda düzenleme yapmak için Yayınlarımı Görüntüle seçeneğini kullanabilirsiniz. "


Proje Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine projelerinizi eklemek için Yeni Proje Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Proje bilgilerinizde düzenleme yapmak için Proje Durumu Güncelleme seçeneğini kullanabilirsiniz."


Bilimsel Aktivite Takip Mrkz

"Akademik Performans Sistemine bilimsel aktivitelerinizi eklemek için bu modülü kullanabilirsiniz. (Yakında...)"


 • Yeni Bilimsel Aktivite Ekle
 • Bilimsel Aktivite Güncelleme

Kütüphane

"Çalışma alanına yönelik anahtar kelimelerle konu uzmanı aramak için Uzman Arama seçeneğini,

Yazar adı ve Yayın adına göre yayın aramak için Yayın Arama seçeneğini,

Proje temsilcisi ismi, proje adı ve proje kaynağına göre proje aramak için Proje Arama seçeneğini kullanabilirsiniz."


En Çok Başvurulan Projeler

"En çok başvurulan projelere ait bilgileri bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Faydalı Linkler

"Projelerle ilgili dış bağlantılara bu bölümden erişebilirsiniz."

Sıkça Sorulan Sorular

"Projelerle ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Site Haritası

"Site Haritası"


CV - Formlar

"CV örnekleri ve APGEM yazılı başvurularda kullanılan formlar."

Önemli Not: Online başvurulara (örn. Proje Takip Formu) ait formlar bu bölümde değildir.


Duyuru

"APGEM duyuru arşivi"


İletişim

"APGEM İletişim Bilgileri"Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için 6963 numaralı telefonu arayarak veya inancsoylu@akdeniz.edu.tr e-posta adresinden İnanç Soylu ile irtibata geçebilirsiniz.
 
Şablon
Sıkça Sorulan Sorular

Proje Nedir? (geri dön)

 • Bir fikirden yola çıkarak hazırlanmış,
 • Bu fikrin etkinliğine inanan bir ekip tarafından uygulanacak olan,
 • Belirli bir süre içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin takvime bağlandığı,
 • Faaliyetlerin öngördüğü maliyetleri karşılayacak bir fon kaynağı olan,
 • Tamamlandığında mevcut durumda değişiklik yapmayı hedefleyen çalışmadır.

Proje Yürütücüsü Kimdir ? (geri dön)

 • Projenin başvuru sahibi olan gerçek/tüzel kişi ve/veya kişilerdir.
 • Sorumluluğu altındaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve sözleşmede belirlenen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş tarafından görevlendirilen, proje yürütme sorumluluğu taşıyan kişi veya kişilerdir.
 • Kamu kuruluşlarında genel müdür ve genel müdür yardımcısı, müsteşar ve müsteşar yardımcısı ve bu kadrolara muadil görevdeki kişiler (Kamu Araştırma Enstitü yöneticileri hariç) ile üniversitelerde dekan ve dekan yardımcısı, rektör ve rektör yardımcısı kamu projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alamazlar.
 • Proje yürütücüsü, proje sahibi kurumu temsil edeceğinden ve kurumsal taahhüt gerektirdiğinden emekli bir öğretim üyesi veya kamu görevlisi proje yürütücüsü olamaz. Fakat proje personeli olarak araştırmacı, danışman ya da yeni alınan personel olarak yer olabilirler.

Proje Koordinatörü Kimdir? (geri dön)

 • Projenin tüm idari ve mali koordinasyonundan sorumludur.
 • Koordinatörlük, projenin idari yönetimi, ortaklardan idari bilgilerin temin edilmesi, belirlenen zaman çizelgesine göre proje çalışmalarının koordinasyonu ve izlenmesi, proje raporlarının ve çıktılarının ortakların desteğiyle hazırlanması ve sunulması gibi görevleri kapsar.
 • Projenin mali yönetimi, ortakların mali bilgilerinin temin edilmesi, ortaklar arası bütçe dağılımının kontrata uygun olarak yapılması, kaynakların yönetimi gibi görevler de koordinatörün görevleri arasındadır.

Proje Danışmanı Kimdir ? (geri dön)

 • Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde hizmetinden yararlanılmak üzere geçici olarak görev alan araştırmacı veya uzman kişidir.

Proje Paydaşı Kimdir ? (geri dön)

 • Projenin Ortağı, İştirakçisi, Hedef Kitlesi ve Nihai Faydalanıcılarını ifade etmektedir.
 • Proje sonuçlarını doğrudan ya da dolaylı, olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilecek ve proje sonuçlarından olumlu ya da olumsuz etkilenebilecek kişiler, topluluklar, örgütler, kurum ve kuruluşlardır.
 • Ortaklar hem proje kapsamında öngörülen, hem de proje temelinde oluşturulan anlaşmada belirlenen sorumlulukları olan kişi veya kurumlardır. Proje kapsamındaki görevleri iş paketlerine ayrılmıştır.
 • Ortaklar projedeki görevlerini yerine getirmek, anlaşmada belirlenen aralıklarla rapor vermek, proje toplantılarına katılmak ve belirlenen iletişim kurallarına uymak ile yükümlüdürler.
 • Projedeki diğer ortakların dâhil oldukları iş paketleri içerisinde üzerlerine düşen görevler projede belirtilir.
 • İştirakçi; proje kapsamında mali ve idari yükümlülüğü bulunmayan ama proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve hedef gruplara ulaşılmasında etkisi bulunan paydaşlardır. Proje faaliyetlerinden kurumsal ve/veya kişisel olarak mali gelir elde edemez.
 • Hedef Kitle; projenin uygulanmasından herhangi bir şekilde faydalanacak olan kimsedir.
 • Nihai Faydalanıcı; projenin sonuçlarından doğrudan veya dolaylı şekilde etkilenecek kimsedir.

Yerel Katkı Payı Nedir ? (geri dön)

 • Yerel katkı miktarı programın özelliklerine ve uygulandığı ülkeye göre farklılık gösterir. ancak, hiçbir programda bütçenin tamamı hibe olarak verilmez.
 • Verilecek hibe tutarı toplam maliyetten yararlanıcının koyacağı katkı düşülerek hesaplanır.
 • Hibe yararlanıcıları tarafından projeye mutlaka yerel katkı sağlanması gerekmektedir.
 • Hibe Faydalanıcısı, proje uygulama aşamasında, yerel katkı miktarını ya kendi kaynaklarından ya da üçüncü taraflardan (Avrupa Topluluğunun bütçesi haricindeki diğer kaynaklardan) mali transfer yoluyla sağladığını kanıtlamalıdır.
 • Projeler kapsamında uygun görülmesi durumunda İl Özel İdareleri ve benzer kuruluşlar ile ortaklık kurma yolu ile temin edilebilir.
 • Döner sermaye yolu ile edinilmiş bütçe, projelerin yerel katkısı olarak kabul edilebilir.

Eş Finansman Nedir ? (geri dön)

 • Eş finansman; yerel katkı payı sağlama yöntemlerinden birisidir.
 • Kamu kuruluşlarında çalışan personelin maaşları projelerde eş-finansman katkısı olarak kabul edilebilir. Eğer kamu görevlisi, kendi kurumunun projesi dışında başka kuruma ait projede çalışıyorsa, kendisine ödenen maaş eş-finansman olarak dikkate alınmaz.
 • Başvuru Sahibi eş finansmanı proje hesabına yatırmak zorunda değildir. Sadece, Başvuru Sahibi eş finansmanı yaptığını kendi muhasebe kayıtları ile ispatlamak zorundadır. Örneğin Eğitim Kurumlarının yaptığı projelerde görev alan kamu personelinin maaş bordroları eş-finansman katkısı olarak gösterilebilmektedir.

Proje Ekibi Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (geri dön)

 • Projenin amaçlarına uygun ekip oluşturulmalıdır,
 • Verilen görevleri yapmaya istekli ortaklar seçilmelidir,
 • Güvenilir ve dengeli bir ekip oluşturulmalıdır,
 • Ortaklarını itibarı ve kaynakları kontrol edilmelidir,
 • Proje süresi göz önüne alınarak, uzun süreli çalışmak istenecek ortakları seçilmelidir,
 • Karşılıklı güven oluşturulmalıdır,
 • Ulusal ve uluslar arası farklı fon başvurularında başvuru ile ilgili koşullar, ilgili çağrı kapsamında belirtilmektedir ve proje ekibi oluşturulurken bu koşullara dikkat edilmelidir.