Araştırıcı Özgeçmiş Bankası

"APGEM hizmetlerinden faydalanabilmek, Akademik Performans Sistemine proje, yayın ve bilimsel aktivite eklemek için Yeni Kayıt seçeneğini kullanarak Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıt olabilirsiniz."

"APGEM Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıtlı iseniz Araştırıcı Özgeçmişi Düzenleme seçeneğini kullanarak güncelleme yapabilirsiniz."


Yayın Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine yayınlarınızı eklemek için Yeni Yayın Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Yayınlarınızda düzenleme yapmak için Yayınlarımı Görüntüle seçeneğini kullanabilirsiniz. "


Proje Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine projelerinizi eklemek için Yeni Proje Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Proje bilgilerinizde düzenleme yapmak için Proje Durumu Güncelleme seçeneğini kullanabilirsiniz."


Bilimsel Aktivite Takip Mrkz

"Akademik Performans Sistemine bilimsel aktivitelerinizi eklemek için bu modülü kullanabilirsiniz. (Yakında...)"


  • Yeni Bilimsel Aktivite Ekle
  • Bilimsel Aktivite Güncelleme

Kütüphane

"Çalışma alanına yönelik anahtar kelimelerle konu uzmanı aramak için Uzman Arama seçeneğini,

Yazar adı ve Yayın adına göre yayın aramak için Yayın Arama seçeneğini,

Proje temsilcisi ismi, proje adı ve proje kaynağına göre proje aramak için Proje Arama seçeneğini kullanabilirsiniz."


En Çok Başvurulan Projeler

"En çok başvurulan projelere ait bilgileri bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Faydalı Linkler

"Projelerle ilgili dış bağlantılara bu bölümden erişebilirsiniz."

Sıkça Sorulan Sorular

"Projelerle ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Site Haritası

"Site Haritası"


CV - Formlar

"CV örnekleri ve APGEM yazılı başvurularda kullanılan formlar."

Önemli Not: Online başvurulara (örn. Proje Takip Formu) ait formlar bu bölümde değildir.


Duyuru

"APGEM duyuru arşivi"


İletişim

"APGEM İletişim Bilgileri"Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için 6963 numaralı telefonu arayarak veya inancsoylu@akdeniz.edu.tr e-posta adresinden İnanç Soylu ile irtibata geçebilirsiniz.
 
Şablon
Üniversite Projeleri

Bir proje ile ilgili detaylı arama yapmak için lütfen tıklayın.

Proje Takip Merkezinde 388 kayıt bulundu. 0 - 55 arası kayıtlar aşağıda listelenmiştir.

0 - 5555 - 110110 - 165165 - 220220 - 275275 - 330330 - 385385 - 388
A130902611Yüz ve kol transplantasyonlarında ve travma hastalarında fonksiyonel hareketlerin elektriksel uyarılar ile geliştirilmesiYrd. Doç. Dr. Omer Halil ColakTUBITAK
A130902599Yüksek sıcaklık uygulamaları için oksit dispersiyon sertleştirmeli alüminyum matrisli nano-kompozitlerin hassas döküm yöntemi ile üretimiYrd. Doç. Dr. Volkan KovanTUBITAK
A131102686Yüksek rakımlarda yetişen yerel fasulye (phaseolus vulgaris l.) Gen kaynaklarından soğuk stresine dayanıklı taze fasulye genotiplerinin seleksiyonuProf. Dr. Faik KANTARTUBITAK
A130405577Yüksek enerji yoğunluğu gerektiren uygulamalar için lityum-hava pillerinin geliştirilmesiYrd. Doç. Dr. Edip BAYRAMTGV
A120120472Yibo gelişim projesiYrd. Doç. Dr. Memduh Sami TANERdiger
A120402576Yerli olarak yetiştirilen dallı darı çeşitlerinin biyogaz veriminin belirlenmesiProf. Dr. Osman YALDIZTUBITAK
A130902640Yeni stokastik yöntemler ile sinüsoidal boşluklu çelik ve kompozit kirişlerin optimum tasarımı ve yük taşıma kapasitelerinin hesaplanmasıDr. Ferhat ErdalTUBITAK
A130902610Yeni nesil çelik ve kompozit kirişlerin optimizasyonu ve nihai yük taşıma kapasitelerinin karşılaştırmalı analiziDr. Ferhat ErdalTUBITAK
A131202639Yazma atölyesinin ilkokul öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini ve okuryazarlık kimliklerini geliştirmeye etkisiYrd. Doç. Dr. Demet SebanTUBITAK
A130104706Yatılı gencler ıcın sosyal degısım ve gelısım projesıYrd. Doç. Dr. Memduh Sami TANERTARIMBAKANLIGI
A121102396Yarı-kesikli beslemeli fermentasyon ile farklı immobilizasyon teknikleri kullanılarak mannanaz üretiminin artırılması ve optimizasyonu, üretilen enzimin farklı yöntemlerle saflaştırılması, muhafaza edilmesi ve gıda endüstrisinde kullanılabilirliğinin deneysel olarak belirlenmesiYrd. Doç. Dr. İrfan TurhanTUBITAK
A130902675Yabancı dil ediniminde podcast ve tablet bilgisayar kullanımı (yadepod)Yrd. Doç. Dr. Serkan ŞendağTUBITAK
A120702570Vizesiz avrupa yolunda türkiyeProf. Dr. Harun GümrükçüTUBITAK
A120902393Ventrikül miyositleri uyarılma-kasılma çiftlenimine endojen kükürt dioksitin modulatör etkisi: beta-adrenerjik sistem ve kalsiyum homeostazıDoç. Dr. Nazmi YARAŞTUBITAK
A121102424Vaccarıa hıspanıca (mıll.) Rauschert genotiplerinin haploidiye tepkilerinin belirlenmesi, moleküler karakterizasyonları ve tohum içeriklerinin tespitiYrd. Doç. Dr. Esin ARITUBITAK
A131102708Üç japon bıldırcını genotipinde prolaktin (prl), büyüme hormonu (gh), ghrelin (ghrl), leptin (lep) ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 (ıgf-1) genlerinin eksonlarındaki tek nükleotYrd. Doç. Dr. Kemal KarabağTUBITAK
A120902527Uzun dalga boylu kızılötesi ınas/algasb/gasb tabanlı dedektörlerde iletim mekanizmalarıDoç. Dr. Mustafa HoştutTUBITAK
A120902406Uzun dalga boylu (8-12um) kızılötesi bölgede çalışan tek piksel ınas/gasb tabanlı dedektör performans özelliklerinin incelenmesiDoç. Dr. Mustafa HoştutTUBITAK
A131202595Uzay-zamanların noether ayar simetrileriProf. Dr. UĞUR CAMCITUBITAK
A120920419Uv koruyucu kaplamalarYrd. Doç. Dr. Murat Akarsudiger
A121202420Uluslar arası göç ve hizmetlerin kültürlerarası açılımı: antalya örneğiDoç. Dr. Erol EsenTUBITAK
A121220422Ulus ötesi şirketlerin halkla ilişkiler statejileriDoç. Dr. Seçil Deren van het Hofdiger
A130920697Uçucu organik bileşiklerin uzaklaştırılmasında kullanılabilecek filtre medyası üretimi için geliştirilmiş aktif karbon kumaş üretimiYrd. Doç. Dr. Numan Hodadiger
A121202413Türkiye'de stk'ların halkla ilişkiler deneyimi: algı, yaklaşım ve uygulamalarDoç. Dr. Seçil Deren van het HofTUBITAK
A121202557Türkiyede stkların halkla ilişkiler deneyimiDoç. Dr. Seçil Deren van het HofTUBITAK
A121202408Türkiye’de dindar izlerkitle, televizyon ve popüler beğeniYrd. Doç. Dr. Burak ÖzçetinTUBITAK
A131202656Türkiye su sümbülleri nin (potamogetonaceae) revizyonuYrd. Doç. Dr. Candan AykurtTUBITAK
A121102524Türkiye de gıda ve tarım ürünleri ihracatında tarife dışı engellerin etkilerinin analiziProf. Dr. AHMET ALİ KOÇTUBITAK
A120902530Türk çayından kafeini azaltılmış/kafeinsiz yeşil/siyah çay ve yüksek saflıkta kateşin/kafein ekstraktı üretim yöntemlerinin geliştirilmesiDoç. Dr. Ayhan TopuzTUBITAK
A130902699Tübitak araştırma projesi hazırlama eğitimiProf. Dr. Sadi Satılmış ÖzdemTUBITAK
A121202390Turizm kümesi ağ ilişkilerinin algılanan küme performansına etkilerinin sistematik bir model temelinde analizi: antalya turizm kümesiDoç. Dr. Nedim YÜZBAŞIOĞLUTUBITAK
A121102553Transglutaminaz enzimi ilavesinin balık kıymalarında biyojen amin oluşumunun baskılanması üzerine etkisiYrd.Doç.Dr. Pınar YerlikayaTUBITAK
A121102497Toz kakaoya keçiboynuzu tozu tağşişinin belirlenmesi amacıylayeni bir metodun geliştirilmesiDr. Nedim TetikTUBITAK
A130902635Tip 2 diyabet'te traıl molekülünün fonksiyonel rolünün araştırılması ve traıl kodlayan lentiviral vektörlerin terapötik etkinliklerinin belirlenmesiDoç. Dr. Ahter Dilşad ŞanlıoğluTUBITAK
A130902593Testis torsiyonunun teşhis edilmesi için optik bir sistemin geliştirilmesi ve klinik çalışmalarda test edilmesiDoç. Dr. Murat CanpolatTUBITAK
A131202691Şizofreni hastalarına uygulanacak hastadan hastaya destek programının yaşam kalitesi ve sosyal işlevsellik düzeyine etkisiDr. Kerime BademliTUBITAK
A120902558Şelatör kullanan talasemi major hastalarında peroksiredoksin 2, tiyoredoksin, tiyoredoksin redüktaz ve bazı oksidatif stres parametrelerinin değerlendirilmesiProf. Dr. Saadet GÜMÜŞLÜTUBITAK
A130402644Şeker pancarı atıkları ve şlempeden biyogaz üretiminde kısa bekleme süreleri ve yüksek yükleme oranlarının etkisinin belirlenmesiProf. Dr. Osman YALDIZTUBITAK
A131102590Şeker otunda (stevia rebaudiana bertoni) anter kültürü yoluyla haploid bitki oluşumu üzerine genotip, ön uygulama ve ortamın etkilerinin araştırılması; double haploid bitkilerin elProf.Dr. Kenan TurgutTUBITAK
A120920572Synthesis and characterization of bithiazole containing polythiophenes and ınvestigation of their electrochromic propertiesDoç. Dr. Pınar Çamurludiger
A131102578Süt toplama merkezlerinin gıda güvenliğini sağlama ve sokak sütçülüğünü önlemedeki rollerinin belirlenmesi: antalya ili örneğiProf. Dr. Cengiz SayınTUBITAK
A130902638Sucul sistemlerde nanomateryallerin cevresel akibeti ve ekotoksisitesinin kestirimiDoç. Dr. MELTEM ASİLTURKTUBITAK
A130902665Substance p ile radyoterapi kombinasyon tedavisinin anti-tümoral mekanizmaların farklı organlara metastaz yapmış hücrelerde araştırılmasıDoç. Dr. Nuray ErinTUBITAK
A121102538Su ürünleri işleme atıklarından çeşitli biyomoleküllerin geri kazanımı ve fonksiyonel gıda üretiminde kullanım olanaklarının araştırılmasıYrd. Doç. Dr. Osman Kadir TOPUZTUBITAK
A130902682Skandiyum, antimon, brom, klor, galyum, praseodim çekirdeklerinin enerji seviyelerinin ve yarı ömürlerinin fotonükleer reaksiyon ile deneysel olarak belirlenmesiProf. Dr. Ismail BoztosunTUBITAK
A130902689Sistemik tedavi uygulanan kanserli bireyler için online eğitim programı geliştirilmesi ve programın etkinliğinin değerlendirilmesiDoç. Dr. Hicran (Aydın) BektaşTUBITAK
A130902657Sıçanlarda kronik böbrek hastalığının progresyonu üzerine plasenta kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin etkisiDoç. Dr. Emin Türkay korgunTUBITAK
A130902663Sıçanlarda fokal serebral iskemik hasarların trofoblast kök hücreleri ile onarımıDoç. Dr. Emin Türkay korgunTUBITAK
A131202652Sıçan hipokampusunda mekansal öğrenmenin farklı safhalarında meydana gelen moleküler değişikliklerin incelenmesiDr. Çiğdem SaraçTUBITAK
A131102602Sera bitkisel biyokütle atıklarının peletlenmesi üzerine bir araştırmaYrd. Doç. Dr. Sefai BİLGİNTUBITAK
A121102425Selekte edilmiş japon bıldırcınlarında ecotıllıng yöntemi kullanılarak prolaktin, ghrelin, büyüme hormonu, leptin ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 genlerinde tek nükleotid polimorfizimler (snp) ve verimler üzerindeki etkilerinin belirlenmesiYrd. Doç. Dr. Kemal KarabağTUBITAK
A120902573Ratlarda fasiyal sinir üç dalının (r. Zygomaticus, r. Buccalis, r. Marginalis mandibulae) üç yollu bir tüpe entubulasyonu sonrası gelişmiş aksonal yolbulmanın araştırılması.Doç. Dr. Levent SARIKCIOĞLUTUBITAK
A131102586Qtl mas 2011 benzeşim verisinin farklı yöntelerle genetik ve genomik analizleriYrd. Doç. Dr. Burak KaracaörenTUBITAK
A130902637Protein veritabanlarındaki reaktif sistein (cys) rezidülerinin yüksek verimli tahmini için algoritma geliştirilmesiYrd. Doç. Dr. Stefano MarinoTUBITAK
A130902715Preeklampside podosit hasarının anjiyogenik ve anti-anjiyogenik faktörler ve oksidatif stresle ilişkisiAraştırma Görevlisi Bilge Karatoy ErdemTUBITAK

 

0 - 5555 - 110110 - 165165 - 220220 - 275275 - 330330 - 385385 - 388