Araştırıcı Özgeçmiş Bankası

"APGEM hizmetlerinden faydalanabilmek, Akademik Performans Sistemine proje, yayın ve bilimsel aktivite eklemek için Yeni Kayıt seçeneğini kullanarak Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıt olabilirsiniz."

"APGEM Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıtlı iseniz Araştırıcı Özgeçmişi Düzenleme seçeneğini kullanarak güncelleme yapabilirsiniz."


Yayın Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine yayınlarınızı eklemek için Yeni Yayın Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Yayınlarınızda düzenleme yapmak için Yayınlarımı Görüntüle seçeneğini kullanabilirsiniz. "


Proje Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine projelerinizi eklemek için Yeni Proje Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Proje bilgilerinizde düzenleme yapmak için Proje Durumu Güncelleme seçeneğini kullanabilirsiniz."


Bilimsel Aktivite Takip Mrkz

"Akademik Performans Sistemine bilimsel aktivitelerinizi eklemek için bu modülü kullanabilirsiniz. (Yakında...)"


  • Yeni Bilimsel Aktivite Ekle
  • Bilimsel Aktivite Güncelleme

Kütüphane

"Çalışma alanına yönelik anahtar kelimelerle konu uzmanı aramak için Uzman Arama seçeneğini,

Yazar adı ve Yayın adına göre yayın aramak için Yayın Arama seçeneğini,

Proje temsilcisi ismi, proje adı ve proje kaynağına göre proje aramak için Proje Arama seçeneğini kullanabilirsiniz."


En Çok Başvurulan Projeler

"En çok başvurulan projelere ait bilgileri bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Faydalı Linkler

"Projelerle ilgili dış bağlantılara bu bölümden erişebilirsiniz."

Sıkça Sorulan Sorular

"Projelerle ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Site Haritası

"Site Haritası"


CV - Formlar

"CV örnekleri ve APGEM yazılı başvurularda kullanılan formlar."

Önemli Not: Online başvurulara (örn. Proje Takip Formu) ait formlar bu bölümde değildir.


Duyuru

"APGEM duyuru arşivi"


İletişim

"APGEM İletişim Bilgileri"Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için 6963 numaralı telefonu arayarak veya inancsoylu@akdeniz.edu.tr e-posta adresinden İnanç Soylu ile irtibata geçebilirsiniz.
 
Şablon
Üniversite Projeleri

Bir proje ile ilgili detaylı arama yapmak için lütfen tıklayın.

Proje Takip Merkezinde 388 kayıt bulundu. 110 - 165 arası kayıtlar aşağıda listelenmiştir.

0 - 5555 - 110110 - 165165 - 220220 - 275275 - 330330 - 385385 - 388
A130902664Güneş leke çevrimlerinin ve güneş lekelerinin iç yapısının araştırılmasıYrd. Doç. Dr. Ali KILÇIKTUBITAK
A120402391Güneş enerjisi ve toprak kaynaklı ısı değiştiricisi destekli su damıtma sistemiDr. Cihan YILDIRIMTUBITAK
A120402490Güneş enerjili deniz suyu damıtma sisteminin teorik incelemesiDr. Cihan YILDIRIMTUBITAK
A131102707Gübrelemeden kaynaklanan toprak tuzluluğunun aşılı ve aşısız fideler kullanılarak yetiştirilen domates bitkilerinin gelişim ve bitki besin maddesi içerikleri üzerine etkileriProf. Dr. Sahriye SönmezTUBITAK
A120902488Glokomda görülen endoplazmik retikulum stresinde ve nitrik oksit sentaz aktivasyonunda nötral sfingomyelinazın rolünün araştırılması.Prof. Dr. Mutay Aydın AslanTUBITAK
A120102418Gençliğin dijital platformlardaki yeni kültürel alanları deneyimlemesi:üniversite gençliğinin kitlesel çok oyunculu çevrimiçi sosyal simülasyon oyunlarını oynama pratikleri ekseninde antalya'da etnografik alan araştırmasıProf. Dr. Hürriyet KonyarTUBITAK
A130104703Genclere yonelik ozgun mesleki beceriler gelistirme projesiYrd. Doç. Dr. Memduh Sami TANERTARIMBAKANLIGI
A121202569Gebelik sürecinde diyabetik sıçan plasentalarında mtor sinyal yolağının anjiyogenez mekanizmasına etkisiDoç. Dr. Emin Türkay korgunTUBITAK
A130902683Fotoaktivasyon analizi ile diş ve kemik örneklerinde sr/ca oranının belirlenmesiYrd. Doç. Dr. Yiğit ÇeçenTUBITAK
A131102677Fonksiyonel gıda takviyesi olarak kurutulmuş alabalık yumurtası üretim yöntemlerinin araştırılmasıYrd. Doç. Dr. Osman Kadir TOPUZTUBITAK
A131102643Fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak yumuşatılan kafadan bacaklılar (ahtapot, kalamar, mürekkep balığı) kaslarının fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesiProf. Dr. Nalan GÖKOĞLUTUBITAK
A120902494Farklı nanoboyuttaki silisyum dioksit nanopartikülünün in vitro genotoksik potansiyelinin drosophila smart ve comet yöntemleri ile araştırılmasıProf. Dr. Bülent KayaTUBITAK
A130902646Farklı nano-boyutlardaki seryum dioksit nanopartikulunun, ıyon formunun ve bu nanopartikullerin uv-b radyasyonu ile birlikte drosophila smart ve comet yontemlerinde genotoksik potaAraştırma Görevlisi Fatma TurnaTUBITAK
A120902434Farklı mezogözenekli yüzeyler üzerinde heterojen bor ve zirkonyum alkoksit katalizörlerinin hazırlanması, karakterize edilmesi ve endüstriyel önemi olan doymamış alkollerin hazırlanmasında katalitik aktivitelerinin incelenmesiDoç. Dr. Birsen Şengül OKSALTUBITAK
A131102684Farklı materyallerle ambalajlanan türk siyah çayının depolama süresince aroma profilinin değişimiProf. Dr. Feramuz ÖzdemirTUBITAK
A130902668Farklı ısıl uygulamalar için nanoakışkan kullanımının ısı transferine etkisinin incelenmesiYrd. Doç. Dr. Ayla DOĞANTUBITAK
A121102533Farklı dozlarda uv-b ışın uygulamalarının brokkolinin bitki gelişimi, besin içeriği ve hasat sonrası dayanımı üzerine etkileriProf. Dr. Mustafa ErkanTUBITAK
A131102659Farklı dalga boylu ışık uygulamalarının biberde anter kültürü yoluyla haploid bitki oluşumuna etkileriProf.Dr. Nurgül ErcanTUBITAK
A131102632Farklı bıçak tiplerinin bir budama atığı parçalama makinasının performans değerleri üzerine etkisinin belirlenmesiDoç. Dr. Murad ÇANAKCITUBITAK
A130902702Farelerde erken gebelık boyunca bazı notch sınyal yolagı uyelerının ekspresyonuna ostrojenın etkısıDr. Nuray AcarTUBITAK
A131202605Fare preimplantasyon embriyo gelişiminde p38 mapk sinyal aracılı hücre farklanmasının değerlendirilmesiProf. Dr. Necdet DemirTUBITAK
A121202495Fare postnatal testis gelişim sürecinde ve erişkinde in vivo rapamisin uygulamasının spermatogenez ve fertilite üzerine etkisinin değerlendirilmesiDoç. Dr. Çiler ÇELİK-ÖZENCİTUBITAK
A130902654Fare oosit ve erken donem preimplantasyon embriyolarında epabp iliskili mrna ların belirlenmesiAraştırma Görevlisi Saffet ÖZTÜRKTUBITAK
A120905559Esnek ve kolay şekillendirilebilen seramik malzeme üretimiYrd. Doç. Dr. Nadir Kirazdiger
A131202653Elmalı (antalya) havzasının ve yakın çevresinin neotektonik özellikleri ve depremselliğiDr. ŞULE GÜRBOĞATUBITAK
A130902692Ellagik asidin sıçan kardiyak miyositlerinde kalp kasılması ve elektrofizyolojisine etkileriProf. Dr. coşkun ustaTUBITAK
A130402579Elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar için li-hava pillerinin geliştirilmesiDr. Serdar TanTUBITAK
A121221473Eğitsel ve turistik amaçlı botanik müzesi projesiYrd. Doç. Dr. Memduh Sami TANERBAKA
A120902407Düz donatının beton sıyrılma davranışının belirlenmesi ve betonarme yapılarda sismik risk değerlendirilmesiDr. Okan ÖzcanTUBITAK
A130902669Dünya'ya yakın asteroidlere kaynaklık eden asteroid bölgelerinin araştırılmasıYrd. Doç. Dr. Murat KaplanTUBITAK
A130902641Drosophila melanogasterin somatik hucrelerinde gumus ve kobalt nanopartikullerinin ındukledigi genotoksisiteye karsı resveratrol, melatonin ve askorbik asitin antigenotoksik etkiProf. Dr. Bülent KayaTUBITAK
A130902679Doğal ve hazırlanmış numunelerde uranyum, toryum, amerikyum ve nadir toprak elementlerinin fotoaktivasyonu ve uyarılmış fizyonuYrd. Doç. Dr. mesut KARAKOÇTUBITAK
A131102696Doğadan temin edilen çipura sparus aurata l 1758 damızlık adaylarının genetik yapısının tespiti ve bazı kültür ve avrupa popülasyonları ile karşılaştırılmasıUzman Türker BodurTUBITAK
A130902655Diyabetik sıçan izole kalp preparatlarında glukagon benzeri peptid-1 analogları ve sitagliptin'in kalp hızı üzerine etkileriProf. Dr. Sadi Satılmış ÖzdemTUBITAK
A120902489Devamlı glukoz monitorize edici sistem ile değerlendirilen tip 2 diyabet hastalarında kan glukoz düzeylerindeki değişkenliğin lipoprotein alt grup fraksiyonlarına etkisiProf. Dr. Mutay Aydın AslanTUBITAK
A130902629Dev genomlu orthopterada numt taraması coı paralog kopyalarının uzunluğu ve sıklığıProf. Dr. Battal ÇıplakTUBITAK
A131102685Denizli yerli tavuk ırkında büyüme, karkas ve et kalite özellikleri için genetik analizler ve morfolojik karakterlerin saptanmasıProf. Dr. Tülin AKSOYTUBITAK
A121102415Denizli yerli tavuk ırkında büyüme, karkas ve et kalite özellikleri için çok özellikli genetik analizler ve morfolojik karakterlerin saptanmasıProf. Dr. Tülin AKSOYTUBITAK
A120502387Deneysel parkinson modeline sülfitin etkisi ve peroksiredoksinlerin rolüProf. Dr. Aysel AğarTUBITAK
A130902698Deneysel diyabetik sıçan izole mezenterik yatağı küçük rezistans arterlerinde glukagon benzeri peptid-1 ve analoglarının fonksiyonel etkilerinde rol oynayan mekanizmalarProf. Dr. Sadi Satılmış ÖzdemTUBITAK
A120902392Değişen çevre koşullarında istilacı arap bülbülü (pyycnonotus xanthopygos) nün davranış stratejileri: doğal ve deneysel bir yaklaşımYrd. Doç. Dr. Aziz ASLANTUBITAK
A121102563Çözünür kuşburnu çayı üretimi ve fizikokimyasal kalite özelliklerinin belirlenmesiDoç. Dr. Ayhan TopuzTUBITAK
A121202486Çocukluk dönemi peptik ülser ve gastritlerinde substance p düzeyi ile "α-secratase" aktivitesindeki değişimin araştırılması.Doç. Dr. Aygen YılmazTUBITAK
A130502592Çocuk yaş grubu üst solunum yolu enfeksiyonlarının etyolojisinde bocavirus etken midir?Prof. Dr. Meral GültekinTUBITAK
A120402532Çelik kolon-temel bağlantısının sismik performansı ve optimum tasarımıDr. ibrahim aydoğduTUBITAK
A130902588Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların genetik, biyokimyasal ve histolojik etkilerinin araştırılmasıProf. Dr. Bülent KayaTUBITAK
A131202688Büyükşehir belediyesi hizmetlerinin sunumunda taşeron işletmeciliğiYrd. Doç. Dr. Hasan ERDOĞANTUBITAK
A121202534Burkulması engellenmiş çelik çaprazların geliştirilmesi ve betonarme binaların depreme karşı güçlendirilmesinde kullanımının araştırılmasıDr. Ramazan ÖzçelikTUBITAK
A121102526Buğday depolama zararlarının azaltılmasına yönelik soğuk merkezli silo tasarımıYrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAŞTUBITAK
A130106619Bucak-burdur ve krotoszyn-polonya arasında işbirliği ve kardeşlik köprüsüDoç. Dr. Ahmet KurunçABHIBE
A130902713Borıs gen ekspresyonu ile serebral vaskuler anomaliler iliskisiDr. GÜLER LEYLA SATITUBITAK
A130902673Boğaçayı (antalya) bölgesi içme suyu kuyularına ait su örneklerinin ağır metal konsantrasyonları ve validasyon çalışmalarıDoç. Dr. Mustafa Gürhan YalçınTUBITAK
A120320556Bg-sofya- ıpa sınırlarötesi işbirliği programıProf. Dr. Cengiz Sayındiger
A120902397Bazı orıganum l. Türleri için türe özgü mikrosatellit ve caps- mikrosatellit markırlarının geliştirilmesi ve moleküler filogeni analizleriDoç. Dr. Mehmet KaracaTUBITAK
A131102671Bazı bitki gruplarında cg, chg, chh metilasyon düzeyleri ve epigenetik sonuçları üzerine bir araştırma: in silico ve in vitro çalışmalarDoç. Dr. Mehmet KaracaTUBITAK
A130902596Batı ve orta sakarya zonunda bulunan geç paleozoik yaşlı plutonik kayaçların petrolojisi, jeokronolojisi ve petrojenezi: batı pontidler'in geç paleozoik jeodinamik evrimi için yeniDoç. Dr. Nurdane İLBEYLİTUBITAK
A101104101Antalya ilinde meyve fidanı dağıtımı ve yayımının etki analiziDr. ORHAN ÖZÇATALBAŞTARIMBAKANLIGI
A120902378Toros sedirinin (cedrus libani a. Rich.) Tohum meşçereleri, tohum bahçeleri, gen koruma ormanları ve periferal populasyonlarındaki genetik çeşitliliğin kloroplast (cpssr) ve nükleer (nssr) mikrosatellit belirteçleri ile belirlenmesiDr. YUSUF KURTTUBITAK
A120902377Kızılçam (pinus brutia ten.) Ve halep çamı (pinus halepensis mill.) Populasyonlarının genetik çeşitliliğinin kloroplast ve nükleer basit dizi tekrarları ile belirlenmesiDoç. Dr. Nuray KayaTUBITAK
A120108376Sivil toplum için avrupa entegrasyon çalışmalarıYrd. Doç. Dr. Sibel Mehter AykınLLP
A120502375Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların genetik, biyokimyasal ve histolojik etkilerininProf. Dr. Bülent KayaTUBITAK
A121120374İki farklı budama atığı parçalama makinasının performans değerlerinin karşılaştırılmasıDoç. Dr. Murad ÇANAKCIdiger
A120920373Myasthenia gravis’li hastaların timus dokularında traıl ligand ve reseptörlerinin ve antiapoptotik nf-kb molekülünün ekspresyon profillerinin araştırılmasıDoç. Dr. Ahter Dilşad Şanlıoğludiger
A120920372Traıl’'ın pankreatik beta hücreleri üzerindeki proliferatif etkisinin araştırılmasıDoç. Dr. Ahter Dilşad Şanlıoğludiger
A120920371Obez olmayan, diyabete dirençli (nor) farelerde stz'nin diyabet oluşturucu etkisinin araştırılmasıDoç. Dr. Ahter Dilşad Şanlıoğludiger
A120902370Non-obese diabetic (nod) fare modeli kullanılarak traıl ölümcül ligand ve reseptörlerinin tip 1 diyabet gelişim sürecindeki potansiyel rollerinin belirlenmesiDoç. Dr. Ahter Dilşad ŞanlıoğluTUBITAK
A121120369Farklı kısıntılı sulama uygulamalarının sera koşullarında yetiştirilen patlıcanda bitki su tüketimi, verim ve kalite parametrelerine etkileriYrd. Doç. Dr. Harun Kamandiger
A121120368Damla sulama yöntemiyle uygulanan yarı ıslatmalı sulamanın hıyarda verim, su kullanım randımanı ve kalite özelliklerine etkisiYrd. Doç. Dr. Harun Kamandiger
A121102367Sağlığı koruyucu ve geliştirici fonksiyonel bir gıda olarak probiyotik boza üretimi, bazı özelliklerinin belirlenmesi ve toplum tarafından kabul edilebilirliğinin araştırılmasıYrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAŞTUBITAK
A121202366Antalya yöresi sera topraklarında bazı ağır metallerin ayrıntılı formları ile toprak, bitki ve yeraltı sularında ağır metal kirliliğinin belirlenmesiProf. Dr. BÜLENT TOPCUOĞLUTUBITAK
A121002364Akıllı servis araçları konseptinin oluşturulması ve ulaşım sistemindeki türel değişim (modal shift) üzerine olan yararlı etkilerinin tahmini: pilot bir bölge üzerindeki bilgisayar modellemesiDoç. Dr. Banihan GünayTUBITAK
A121220363Deneysel parkinson modeline melatoninin etkisi ve yolaklarıDoç. Dr. Fatoş Belgin YILDIRIMdiger
A120902362Kc iskemi reperfüzyon hasarında immüno-spin trap yöntemiyle intraselüler biomoleküler oksidasyonun ölçümüProf. Dr. Mutay Aydın AslanTUBITAK
A120902361Küçük hücreli olmayan akciğer kanser hücre dizilerinde pten tümör baskılayıcı geninin invazyonu baskılayıcı etkisinin olası mekanizmaları ile araştırılmasıProf. Dr. Mutay Aydın AslanTUBITAK
A120902360Orak hücre anemisinde nötrofil oksidazlar ve nitrik oksit sinyal ıletisinin modilasyonuProf. Dr. Mutay Aydın AslanTUBITAK
A121120359Nar çekirdek yağının bazı hidrokolloidler kullanılarak püskürtmeli kurutmayla mikroenkapsülasyonuYrd. Doç. Dr. Hilal Şahin Nadeemdiger
A120920358Farelerde gebelik boyunca fkbp52 ile prdx6 arasındaki etkileşimler (doktora projesi)Prof. Dr. İsmail Üstüneldiger
A120920357Desert hedgehog sinyal yolağının anormal spermatogenez ve testiküler kanser oluşumundaki rolünün araştırılması (doktora projesi)Prof. Dr. İsmail Üstüneldiger
A120920356Gelişmekte olan sıçan humerusu proksimal epifizinde cd105, cd166, notch-1 ve delta pozitif hücre dağılımı: immunohistokimyasal bir çalışmaProf. Dr. İsmail Üstüneldiger
A120920355Formaldehit inhalasyonunun sıçan burun mukozasındaki hücreler arası bağlantı kompleksleri üzerine etkileriProf. Dr. İsmail Üstüneldiger
A120920354Gebeliğin belli evrelerinde normal ve diyabetik sıçan plasentasında hücre siklusu regülatörlerinin dağılımıProf. Dr. İsmail Üstüneldiger
A120920353İnsan eklem kıkırdağında projenitör kök hücre izolasyonu, kültürü ve yapısal özellikleriProf. Dr. İsmail Üstüneldiger
A120920352Orşidektomi sonrası melatonin ve testosteron uygulamasının sıçan iskelet kası atrofisini önlemedeki rolünün immünohistokimyasal ve elektron mikroskobik olarak araştırılması.Prof. Dr. İsmail Üstüneldiger
A120920351Ratlarda oluşturulan ateroskleroz modelinde, elastik arterlerde yapısal değişim profili:immunohistokimyasal ve elektron mikroskobik bir çalışmaProf. Dr. İsmail Üstüneldiger
A1209203509) varikosel oluşturulmuş sıçan testisinde il-1 alfa ve il-1 beta dağılımı: immunohistokimyasal ve elektron mikroskopik bir çalışmaProf. Dr. İsmail Üstüneldiger
A121120349Embriyonal sıçan kalbinde anp, desmin, vimentin, laminin, fibronektin dağılımları ve kalp gelişimi ile fonksiyonel ilişkileri : immunohistokimyasal bir çalışmaProf. Dr. İsmail Üstüneldiger
A120920348Superovule farelerde oosit - sperm etkileşme mekanizmalarının immunohistokimyasal ve moleküler analizi.Prof. Dr. İsmail Üstüneldiger
A120920347Kulak, burun ve baş boyun cerrahisinde allogreft karilaj transplantasyonları ve kartilaj saklama kriterleri.Prof. Dr. İsmail Üstüneldiger
A120920346Sıçanlarda gebelik öncesi ve gebelik dönemi ovaryumunda tgf-alfa, desmin, kollagen tip ıv, fibronektin ve laminin'in dağılımı: immünohistokimyasal bir çalışmaProf. Dr. İsmail Üstüneldiger
A120920345Ratlarda blastosist implantasyonu ve trofoblast invasyonunun ultrastrüktürel olarak araştırılması.Prof. Dr. İsmail Üstüneldiger
A120920344Morfin ve bremazosin'in ratlarda atriyal miyositlerdeki anf granül sıklığına etkisinin ultrastrüktürel olarak araştırılması.Prof. Dr. İsmail Üstüneldiger
A120920343Embriyolojik gelişmenin farklı evreleri ve doğumdan erginlik çağına kadarki farklı dönemlerde olan beyaz sıçanlarda epifiz kıkırdağında enzim aktivitesi ve dağılımının histokimyasal olarak ışık mikroskopu düzeyinde araştırılması.Prof. Dr. İsmail Üstüneldiger
A121220341Güney anadolu kıyıları askeri yazıtları kataloğuYrd. Doç. Dr. Fatih Onurdiger
A121220340Taurinin, yorgunluğu geciktirme zamanı üzerine etkisinin incelenmesiDoç. Dr. Arda Tasatargildiger
A120902339Tlos antik kenti ve teritoryumu içerisinde kalan alanlardaki arkeolojik kalıntıların tespiti, şehircilik anlayışının araştırılması ve likya bölgesi sosyo-kültürel yapısı içerisindeki yerinin belirlenmesi.Prof. Dr. Taner KorkutTUBITAK
A121220338Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde mesleksel beceri eğitimine yönelik e-öğrenme uygulamasıDoç. Dr. Erol Gürpınardiger
A120920337Erişkin insan femuru distal eklem kıkırdağından projenitor/kök hücre izolasyonu, kültürü ve kök hücre belirteci ekspresyonlarının araştırılmasıProf. Dr. İsmail Üstüneldiger
A121220336Nar (punica granatum) yağında bulunan punisik asid ve ellagik asidin izole sıçan aortundaki etkileriDoç. Dr. Arda Tasatargildiger
A121220335Resveratrol’ün korpus kavernozumdaki gevşetici etkisinde nitrik oksid/sgmp yolağı, siklooksijenaz ürünleri, potasyum kanalları ve kalsiyum’un rolünün değerlendirilmesiDr. Selvinaz Taşatargildiger
A121220334Poli adp-riboz polimeraz (parp) inhibisyonunun varikosel ile indüklenen testiküler hasar ve infertiliteye etkisiDoç. Dr. Arda Tasatargildiger
A121202332Çiftçilerde abamectın (pestisit) kullanımının spermin morfogenetik özelliklerine ve infertilite’ye etkisinin araştırılmasıDoç. Dr. Arda TasatargilTUBITAK
A121220331Sıçan torasik aortunda endotoksemiye bağlı gelişen endotel disfonksiyonuna resveratrol'ün etkilerinin değerlendirilmesi: sırt1 ve enos'un rolüDoç. Dr. Arda Tasatargildiger
A121220330Sıçan torasik aortunda endotelin-1 (et-1) ile indüklenen endotel disfonksiyonunda poli (adp-riboz) polimeraz (parp) yolağının rolünün fonksiyonel ve yapısal olarak incelenmesiDoç. Dr. Arda Tasatargildiger
A110803329Aromatik cennet vadisiYrd. Doç. Dr. Ali Rıza AKTAŞDPT
A110820328Tahil baklagil uygulama projesiProf. Dr. Musa İlhan CAGIRGANdiger
A111220327İp 1 diabetes melituslu çocuklarda endotel disfonksiyonu ve arteriyel elastikiyet özelliklerinin araştırılmasıAraştırma Görevlisi murat çifteldiger
A111102326Susamda phyllody hastalığına dayanıklılık için seleksiyonProf. Dr. Bülent UzunTUBITAK
A110320325Organize sanayi bölgesinde imalat sanayide üretim, istihdam ve kapasite kullanımıDoç. Dr. Mehmet Şükrü Erdemdiger
A111220324Metal köpük malzeme ile yüzeyleri genişletilmiş ısı kaynakları bulunan bir kanalda laminar zorlanmış konveksiyonla gerçekleşen ısı transferinin deneysel olarak incelenmesiYrd. Doç. Dr. Ayla DOĞANdiger
A110502323Metal oksit nanopartiküllerin suda yaşayan canlılar üzerindeki ekotoksik etkilerinin incelenmesiYrd. Doç. Dr. Ayca ErdemTUBITAK
A110902321Yeni doğanlarda sarılık hastalığının tedavisi için ev tipi fototerapi sitemi geliştirmek ve test etmekDoç. Dr. Aygen YılmazTUBITAK
A111102319Modifiye nişasta/çinko oksit nanokompozit, modifiye nişasta/polilaktik asit/çinko oksit nanokompozit esaslı biyobozunur gıda ambalaj filmi üretimiYrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal USLUTUBITAK
A111102306Dondurulmuş taze fasulye üreten bir işletmede enerji, ekserji ve eksergoekonomik analiz yöntemlerinin uygulanmasıDoç. Dr. Can ErtekinTUBITAK
A111102304İncir (ficus carica l.) Genetik bağlantı (linkage ) haritasının oluşturulmasıYrd. Doç. Dr. Hatice İktenTUBITAK
A110902303Toros sedirinin (cedrus libani a.rich) eski redDoç. Dr. Nuray KayaTUBITAK
A111102302Serin mevsim yemeklik baklagillerde tuza dayanıklı ve hassas genotiplerde biyokimyasal seleksiyon kriterlerinin karşılaştırılmasıProf. Dr. Cengiz TOKERTUBITAK
A110902301Karbonık anhıdraz enzımıne karsı ınhıbıtör etkısı gösteren kumarın türevlerın qsar ve moleküler mekanık sımülasyon yöntemlerı ıle ızo-enzım spesıfık optımızasyonuYrd. Doç. Dr. EROL EROĞLUTUBITAK
A110902300Egzotik çekirdek reaksiyonları’nın optik ve çiftlenmiş kanallar modelleri ile mikroskobik ve fenomenolojik potansiyeller kullanılarak teorik olarak incelenmesiProf. Dr. Ismail BoztosunTUBITAK
A110902299Sarıçamda (pinus sylvestrıs l.) Yüksekliğe bağlı genetik varyasyonun nssr belirteçleriyle araştırılmasıDoç. Dr. Nuray KayaTUBITAK
A110902298Optimum boyutlandırılmış gövde açıklıklı çelik ve kompozit kirişlerin yük taşıma kapasitelerinin karşılaştırılmalı analiziDr. Ferhat ErdalTUBITAK
A110902297Düz donatının beton sıyrılma davranışının belirlenmesi ve ba yapılara uygulanmasıDr. Okan ÖzcanTUBITAK
A110502296Ophrys lycia (likya orkidesi, kaş orkidesi) koruma projesiYrd. Doç. Dr. İsmail Gökhan DenizTUBITAK
A110902295Konik hüzmeli görüntüleme sistemi kullanımında doz dağılımı değerlendirilmesiYrd. Doç. Dr. Nina TUNÇELTUBITAK
A111202294Türkiye'deki yerleşik yabancıların kamu hizmetlerine erişiminde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri - antalya ve izmir örneğiDoç. Dr. Erol EsenTUBITAK
A111102293Cicer reticulatum ladiz.'dan imidazolinone dayanıklılık gen(ler)inin kültürü yapılan nohuta (cicer arietinum l.) AktarılmasıProf. Dr. Cengiz TOKERTUBITAK
A110902292Postnatal fare ovaryumlarında epabp ve pabpc1 genlerinin kantitatif ekspresyon düzeyleri ve hücresel yerleşimlerinin belirlenmesiProf. Dr. Necdet DemirTUBITAK
A110502291Aksu çayı havzası’nda yüzey akış ve tarımsal yayılı kirlilik yüklerinin swat modeli ile modellenmesiDoç. Dr. Hasan MERDUNTUBITAK
A111102290Omates güvesi (tuta absoluta)’ya dayanıklılık oluşturan gen / qtl’ bölgelerinin tespiti ve zararlıya karşı dayanıklı domates ıslahında kullanılabilir moleküler markırlarınDoç. Dr. Nedim MutluTUBITAK
A110902289Mekanik alaşımlama ile üretilen oksit dispersiyon takviyeli alüminyum matrisli nano-kompozitlerin yüksek sıcaklık yorulma davranışlarının incelenmesiYrd. Doç. Dr. Volkan KovanTUBITAK
A111102288Kurağa dayanıklı tetraploid bermuda çim bitkisi (cynodon (l.) Rich) ıslahıYrd. Doç. Dr. songül Sever MutluTUBITAK
A110902284Toros sedirinin (cedrus libani a. Rich.) (eski) retDr. YUSUF KURTTUBITAK
A110902283Kızılçam (pinus brutia ten.) Ve halep çamı (pinus halepensis mill.) Populasyonlarının genetik çeşitliliklerinin kloroplast ve nükleer basit dizi tekrarları ile belirlenmesiDoç. Dr. Nuray KayaTUBITAK
A110802282Turizm kümesi rekabet ve performans analizi: ilişkiler üzerinden performans ölçümüne yönelik sistematik bir model önerisiDoç. Dr. Nedim YÜZBAŞIOĞLUTUBITAK
A111102281Batı akdeniz bölgesi’nde soğuk hava deposunda elma muhafaza eden üreticilerin gelirini arttıracak pazarlama stratejileri geliştirilmesiYrd. Doç. Dr. Süleyman KARAMANTUBITAK
A110502280Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların genetik, biyokimyasal ve histolojik etkilerinin araştırılmasıProf. Dr. Bülent KayaTUBITAK
A110402278Hava ısıtmalı güneş kollektörlerinde farklı tasarımların ısıl performansa etkisinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği (had) yöntemi ile incelenmesiDoç. Dr. Can ErtekinTUBITAK
A110920277Mannanaz üretiminde farklı azot kaynakları ve miktarlarının cevap yüzey metodu kullanılarak optimize edilmesiYrd. Doç. Dr. İrfan Turhandiger
A110902276Pichia pastoris mıg1 geninin moleküler ve fonksiyonel karakterizasyonuDoç. Dr. Mehmet İnanTUBITAK
A111102275Palistore ortamında modifiye atmosferde muhafazanın muşmula meyvesinin hasat sonrası fizyolojisi ve antioksidan aktivitesi üzerine etkileriProf. Dr. Mustafa ERKANTUBITAK
A111102274Yerel bermuda çimi genotiplerinin (cynodon (l.) Rich) tuzluluk toleransının belirlenmesi; tuzluluk ve kuraklığa dayanım ile ploidi seviyesi arasındaki ilişkinin araştırılmasıYrd. Doç. Dr. songül Sever MutluTUBITAK
A111206273İstihdamın anahtarı: atso mesleki sınav ve sertifikasyon merkezi (amesem)Yrd. Doç. Dr. cem oktay güzellerABHIBE
A111102272Değişik aspir (carthamus tinctorius l.) Genotiplerinin çinko noksanlığınaYrd. Doç. Dr. İnci TolayTUBITAK
A110902271Preimplantif dönem fare embriyo gelişiminde p38 mapk aracılı glut ekspresyonunun değerlendirilmesiProf. Dr. Necdet DemirTUBITAK
A111102270Bacillus sp.’den pullulanaz enzimini kodlayan genin izolasyonu, metanol indüksiyonlu hücre dışı üretim için pichia pastoris’ te klonlanması ve rekombinant enzimin karakterizasyonuYrd. Doç. Dr. Barçın KarakaşTUBITAK
A110902265’ulusal kültür mirasımız eserlerde koruma amaçlı nanoteknoloji süreçleri geliştirme : kaunos kaya mezarları ve ahlat selçuklu mezarları pilot uygulamalarıProf. Dr. Ertuğrul ARPAÇTUBITAK
A110102264Adrasan'ın sessiz dünyasıYrd. Doç. Dr. İsmail Gökhan DenizTUBITAK
A111020263Antalya yöresi turist profili çalışması 2011Prof. Dr. AKIN AKSUdiger
A110220261Side esnaf durum analizi ve gelişim stratejisinin oluşturulmasıYrd. Doç. Dr. Tahir Albayrakdiger
A111220260Markalaşma yolunda side manavgat müşteri analizi 2010Yrd. Doç. Dr. Tahir Albayrakdiger
A111220259Markalaşma yolunda side manavgat müşteri analizi 2009Yrd. Doç. Dr. Tahir Albayrakdiger
A111220258Markalaşma yolunda side / manavgat bölgesi müşteri analizi, 2008Yrd. Doç. Dr. Tahir Albayrakdiger
A111106257Ffv marketing in the hearth of mediterraneanProf. Dr. Cengiz SayınABHIBE
A110803256Gelenekten geleceğe döşemealtı halıcılığıProf. Dr. Cengiz SayınDPT
A111203255Engelsiz antalya – engelsiz turizmProf. Dr. Cengiz SayınDPT
A111206254Recognition and more accessibility for blindsProf. Dr. Cengiz SayınABHIBE
A110502250Endostatin'in tek başına ve vinoralbin ile kombinasyonunun insan meme kanser hücrelerindeki traıl,tnf-alpha ve caspase-3 proteinleri üzerine olan etkilerinin in vitro değerlendirilmesiProf. Dr. kayahan fışkınTUBITAK
A110502249Denizlerdeki balık yetiştiriciliği tesisleri için taşıma kapasitesinin modelleme teknikleri ile belirlenmesi ve sürdürülebilir işletime yönelik karar destek sisteminin geliştirilmesiProf. Dr. Habib MuhammetoğluTUBITAK
A111102248Japon bıldırcınlarında et kalite özelliklerinin farklı istatistiksel yöntemlerle genetik analiziProf. Dr. Tülin AKSOYTUBITAK
A110920247Orthoptera'da fonotaksisin evrimi ve mekanizmasıProf. Dr. Battal Çıplakdiger
A110920246Barbitistini grubunun genetik verilere dayalı filogenisiProf. Dr. Battal Çıplakdiger
A1110062454 adımda ulusal turizm-konaklama yeterlilik sistemi (utkys)Yrd. Doç. Dr. Sibel Mehter AykınABHIBE
A110902243Doksorubisin kemoterapisinin neden olduğu testiküler germ hücre apoptozu ve infertilitede poli (adp-riboz) polimeraz yolağının rolünün değerlendirilmesiDoç. Dr. Çiler ÇELİK-ÖZENCİTUBITAK
A110902242Rapamisin uygulamasının fare spermatogenik hücrelere etkisiDoç. Dr. Çiler ÇELİK-ÖZENCİTUBITAK
A110202241Türkiye'de yat yapım kümelerinin bilgi etkileri açısından karşılaştırmalı analiziProf. Dr. Emine Fulya Deniz SarvanTUBITAK
A110502240Aluminyum oksit, titanyum dioksit ve zirkonyum oksit nanopartiküllerinin drosophila smart yöntemi ile mutajenik ve rekombinojenik etkilerinin araştırılmasıProf. Dr. Bülent KayaTUBITAK

 

0 - 5555 - 110110 - 165165 - 220220 - 275275 - 330330 - 385385 - 388